Elk aangesloten lid bij onze club is verzekerd bij Ethias via Tennis Vlaanderen.

De verzekerde risico’s zijn:

 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand

De verzekerde activiteiten zijn:

 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,…
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,…elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept “dagziekenhuis” voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,…
 • uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag)
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen

Je bent verzekerd zowel als sporter, vrijwilliger in de club, als clubbestuurder, bij alle clubactiviteiten, ook in het buitenland. De polis is conform alle wettelijke verplichtingen van een sportverzekering en is op meerdere aspecten zelfs ruimer dan de wettelijke minima.

Praktisch

Wil je aangifte doen van een verzekerd sportongeval zoals hierboven beschreven, vul dan onderstaand formulier volledig in. 

Bezorg dit ingevulde formulier samen met je medisch attest ingevuld door de geraadpleegde arts aan info@httc.be of steek je formulieren in de brievenbus van de club.