Welkom op de website van HTTC.

De leskalender

HET UITNODIGEN VAN GASTSPELERS IS VANAF 29/07 NIET MEER TOEGESTAAN – DEZE REGEL ZAL NA 4 WEKEN WORDEN GEHERVALUEERD

 

Voor het uitnodigen van gastspelers gelden in onze club onderstaande regels:

 • Je dient op voorhand een mailtje te sturen met de aanvraag naar info@httc.be met aanvraag en vermelding van datum, uur en voorkeur terrein.
  Er zal dan door het bestuur een reservatie gemaakt worden met vermelding gastspeler. 
 • Je mag als lid van HTTC (max) 3 x per jaar een niet-HTTC lid uitnodigen
 • Je betaalt 5 EURO per keer, per gastspeler.
De Coronaregels
 • Er mag maximum 1u na elkaar worden gespeeld
 • Minimum 1 uur op voorhand online reserveren op eigen naam van de spelers die ook effectief zullen spelen blijft verplicht
 • Vrij komen spelen (zonder reservatie) wordt niet toegelaten
 • Uitnodigingen van spelers die geen lid zijn van de HTTC worden nog steeds NIET toegestaan
 • Kom juist voor je reservatie aan op de club & verlaat na je reservatie zo snel mogelijk de club
 • Houd steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat je als speler soms een bal moet laten gaan.
 • Dubbelspel is toegelaten maar hiervoor gelden ook bovenstaande regels. Dit betekent dat als je wil dubbelen, je op naam van deze 4 personen zal moeten reserveren en maximum één uurtje kan spelen. Het is dus niet de bedoeling dat je 2 uur na elkaar telkens met 2 personen reserveert zodat je toch 2 uur na elkaar kan spelen.
 • Op advies van Sportvlaanderen vragen we om bij voorkeur steeds met dezelfde personen te dubbelen
 • Clubavonden zijn nog steeds niet toegelaten
 • De reservatieregels werden aangepast zodat personen 2 x per week kunnen reserveren (met minimum 2 uur tussen de beide reservaties)

Op de club:

 • Kleedkamers, sanitair & clubhuis blijven nog steeds gesloten.
 • Op de terreinen mogen geen scoreborden, banken & builbakken aanwezig zijn
 • Neem je eigen afval meteen mee & laat niets achter op het terrein
 • Wissel van kant met de klok mee
 • Markeer je tennisballen & raak enkel deze met je eigen markering aan
 • Voor avondtennis zal bij reservaties een vaste persoon de lichten komen aansteken. Doe dit dus niet zelf!!
 • Gelieve voor het tennissen de gravelterreinen in Haacht te sproeien (handen ontsmetten voor & na). In Tildonk worden de terreinen voorlopig op regelmatige basis gesproeid door het bestuur.
 • Gelieve na het tennissen de terreinen te vegen (handen ontsmetten voor & na)

De lessen S2T / volwassen en jeugd starten vanaf maandag 1 juni  (inschrijven kan nog steeds)