Welkom op de website van HTTC.

Inschrijven is mogelijk vanaf nu.

HET UITNODIGEN VAN GASTSPELERS IS VOORLOPIG NIET TOEGESTAAN VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN!!!

 

Voor het uitnodigen van gastspelers gelden in onze club onderstaande regels:

 • Je dient op voorhand een mailtje te sturen met de aanvraag naar info@httc.be met aanvraag en vermelding van datum, uur en voorkeur terrein.
  Er zal dan door het bestuur een reservatie gemaakt worden met vermelding gastspeler. 
 • Je mag als lid van HTTC (max) 3 x per jaar een niet-HTTC lid uitnodigen
 • Je betaalt 5 EURO per keer, per gastspeler.
De Coronaregels
 • Er mag maximum 1u na elkaar worden gespeeld
 • Minimum 1 uur op voorhand online reserveren op eigen naam van de spelers die ook effectief zullen spelen blijft verplicht
 • Vrij komen spelen (zonder reservatie) wordt niet toegelaten
 • Uitnodigingen van spelers die geen lid zijn van de HTTC worden nog steeds NIET toegestaan
 • Kom juist voor je reservatie aan op de club & verlaat na je reservatie zo snel mogelijk de club
 • Houd steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat je als speler soms een bal moet laten gaan.
 • Dubbelspel is toegelaten maar hiervoor gelden ook bovenstaande regels. Dit betekent dat als je wil dubbelen, je op naam van deze 4 personen zal moeten reserveren en maximum één uurtje kan spelen. Het is dus niet de bedoeling dat je 2 uur na elkaar telkens met 2 personen reserveert zodat je toch 2 uur na elkaar kan spelen.
 • Op advies van Sportvlaanderen vragen we om bij voorkeur steeds met dezelfde personen te dubbelen
 • Clubavonden zijn nog steeds niet toegelaten
 • De reservatieregels werden aangepast zodat personen 2 x per week kunnen reserveren (met minimum 2 uur tussen de beide reservaties)

Op de club:

 • Kleedkamers, sanitair & clubhuis blijven nog steeds gesloten.
 • Op de terreinen mogen geen scoreborden, banken & builbakken aanwezig zijn
 • Neem je eigen afval meteen mee & laat niets achter op het terrein
 • Wissel van kant met de klok mee
 • Markeer je tennisballen & raak enkel deze met je eigen markering aan
 • Voor avondtennis zal bij reservaties een vaste persoon de lichten komen aansteken. Doe dit dus niet zelf!!
 • Gelieve voor het tennissen de gravelterreinen in Haacht te sproeien (handen ontsmetten voor & na). In Tildonk worden de terreinen voorlopig op regelmatige basis gesproeid door het bestuur.
 • Gelieve na het tennissen de terreinen te vegen (handen ontsmetten voor & na)